Godziny otwarcia:

7:30 - 17:00

ul. Mickiewicza 27

37-700 Przemyśl

tel. +48 881 277 171

tel. +48 666 277 171

Oferta

Badania genetyczne

Centrum Badań Genetycznych i Medycyny Sądowej wykonuje analizy identyfikacji osobniczej (w tym testy na ojcostwo) oraz predyspozycje do chorób genetycznych. Wykonywane analizy obejmują szerokie spektrum badań genetycznych materiału pochodzącego od człowieka. Laboratorium nasze wykonuje również analizy na potrzeby Sądu, Policji i Prokuratury oraz wydaje opinie biegłego sądowego.

Zakres wykonywanych ekspertyz poznaj w zakładce: CENNIK.

Pracownia przeprowadza ekspertyzy i wydaje opinie w następujących zakresach:

 • ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa,
 • poszukiwanie i identyfikacja rodzaju śladów biologicznych;
 • badania śladów biologicznych w zakresie autosomalnych markerów typu STR, markerów typu STR chromosomu Y, polimorficznych regionów mitochondrialnego DNA;
 • identyfikacja szczątków ludzkich (badania historyczne, ofiary katastrof i wypadków);
 • identyfikacja pochodzenia gatunkowego materiału biologicznego;
 • analiza genetyczna materiału zwierzęcego;
 • predykcja niektórych cech fizycznych człowieka;
 • badania prenatalne (ocena ryzyka wystąpienia zespołów wad wrodzonych płodu);
 • badanie płci poronionego płodu


Badania w kierunku predyspozycji do zachorowania
na nowotwory i choroby genetyczne.

Badanie DNA bakterii i wirusów u człowieka.

Badanie DNA u kleszczy.

Badania medyczne

Diagnostyka laboratoryjne

Pełny zakres badań w dziedzinach:

Analityka ogólna, Hematologia, Układ krzepnięcia, Serologia, Biochemia, Hormony, Metabolity, Markery nowotworowe, Autoimmunologia, Parazytologia, Diagnostyka infekcji wirusowych , bakteryjnych i grzybiczych, Toksykologia (leki, narkotyki, metabolity, dopalacze, alkohole, metale), Alergologia, Diagnostyka zaburzeń jelitowych,  Badanie mikrobiomu jelitowego; Badanie mikrobiomu jelitowego w czasie; Badanie mikrobiomu z różnych części ciała, Histopatologia i inne badania wysokospecjalistyczne.

Pełny zakres wykonywanych badań poznaj w zakładce: CENNIK.

Diagnostyka niepłodności i badania prenatalne

Infekcje

Trucizny Nieorganiczne

Laboratorium wykonuje badania materiałów biologicznych i niebiologicznych na obecność trucizn nieorganicznych, głównie związków metali, w tym metali ciężkich, związków niemetali oraz substancji żrących.

Zakres wykonywanych ekspertyz:

 • badanie materiału biologicznego pobranego podczas sekcji zwłok lub od osób żyjących w przypadku podejrzenia zatrucia;
 • badanie żywności w przypadku podejrzenia jej skażenia;
 • identyfikację nieznanych substancji nieorganicznych.
   

Opinia zawiera sprawozdanie z przeprowadzonej analizy jakościowej i ilościowej otrzymanego materiału oraz opracowanie i interpretację uzyskanych wyników.

Toksykologia 

Pracownia wykonuje badania materiału biologicznego (płynów ustrojowych, wycinków narządów wewnętrznych, włosów) i nie biologicznego w celu wykazania lub wykluczenia obecności oraz oznaczenia takich grup substancji, jak:

 • środki odurzające i substancje psychotropowe (narkotyki, dopalacze i inne);
 • substancje działające podobnie do alkoholu;
 • składniki aktywne preparatów farmakologicznych;
 • środki ochrony roślin;
 • lotne związki organiczne;
 • wiele innych trucizn organicznych pochodzenia roślinnego i syntetycznego.


Zakres wykonywanych ekspertyz zależy od pytań zawartych w postanowieniach organów procesowych. Wyniki są interpretowane z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia.

 

Kosmetyki i suplementy

Atrakcyjność naszej oferty rozwijamy na dwóch poziomach:

Czuj się świetnie (feel great)

To suplementy diety firmy Colway, które pomagają utrzymać organizm w dobrej kondycji
i zdrowiu. Zawsze najwyższej jakości. Czerpiemy z czystych źródeł natury.

Wyglądaj dobrze (look good)

To luksusowe kosmetyki, pozwalające zatroszczyć się o całe ciało. Posiadamy ofertę dla osób w każdym wieku i o różnych potrzebach. Kosmetyki są oparte na Naturalnym Kolagenie - owocu pasji polskich naukowców, polskie wynalazki biotechnologiczne i unikalne, rdzenne wartości. Kosmetyki Colway to najwyższej jakości, ekskluzywne produkty.

Pełny asortyment naturalnych kolagenów, kosmetyków i suplementów poznaj w zakładce: CENNIK.

Usługi

Pobranie materiału biologicznego w domu pacjenta, wykonanie analizy z powierzonego materiału, konsultacje medyczne, konsultacje diagnostyczne, konsultacje genetyczne, konsultacje kosmetyczne, doradztwo i ekspertyzy do celów prywatnych, Opinie biegłych sądowych na zlecenie Sądu , Prokuratury i Policji.

Organizacja certyfikowanych szkoleń medycznych, genetycznych, kosmetycznych dla zakładów pracy, placówek oświatowych, uczelni wyższych, urzędów, sądów, policji itp.